Personlighetstest

Gjorde ett personlighetstest på: https://www.16personalities.com/sv/gratis-personlighetstest 
 
Testet bestod av 60 frågor där man kryssar i Stämmer eller Stämmer inte på en skala med 7 punkter där punkten i mitten är neutral/vet inte. 
 
Det var fascinerande att se hur mycket av resultatet som faktiskt stämmer överens med mina egna uppfattningar om mig själv som person!
 
Gör testet själv och se vilken personlighetstyp du blir! 😊